~ OŚMIELAMY SIĘ MÓWIĆ ~

Większość ludzi uważa, że największą zbrodnią kościoła są gwałty na dzieciach, ogólna rozwiązłość seksualna czy homoseksualizm księży, zaangażowanie Watykanu w konflikty zbrojne czy zachłanność materialna, jednak są to tylko powierzchowne objawy realnej przyczyny.

Powodem dla którego religia katolicka wkrótce przetanie istnieć są przede wszystkim jej nadużycia i zaniedbania w sferze duchowej. Duchowość od najmłodszych lat ma wpływ na każdy aspekt ludzkiego życia toteż zakulisowo i skutecznie sprzyjając nerwicom, depresjom, zaburzeniom psychicznym, uzaleznieniom, przemocy i rożnego rodzaju schorzeniom ducha, ujawniła się fałszywość niechrześcijańskiej nauki szerzonej przez kościół (katolicki i jemu podobne), która doprowadziła masy ludzi do awersji na pojęcia takie jak: Bóg, Biblia, chrześcijaństwo, modlitwa, duchowość, religijność, pobozność ... . Wywołanie w ludziach obrzydzenia do tego co służy ich życiowej pomyślności - to jest największa zbrodnia katolicyzmu przeciwko ludzkości.

"Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach
i żadnej z jej plag nie ponieśli: bo grzechy jej narosły - aż do nieba,
i wspomniał Bóg na jej zbrodnie."


- Apokalipsa 18,4


 

Zapraszamy Cię do przejżenia wielu ciekawych materiałów które pozwolą Ci spojrzeć na "Twoją religię" trzeźwiejszym okiem.

Proces odejścia od chrystianizmu podczas soborów
Bałwochwalcza ingerencja w 10 przykazań
Kult Matki Boskiej
Definicja Trójcy - HIT
Niebiblijność pojęcia Piekło
Wypierane Imię Boga
Ludzie prześladowani przez Watykan za upublicznienie Pisma Świętego
Easter = Wielkanoc, globalny kult fenickiej i kananejskiej bogini miłości, płodności i wojny
Celibat jako dewiacja duchowa pociągająca za sobą fizyczną- ZOBACZ -Masz ciekawe materiały? KONTAKT