Imię Boga w Biblii Tysiąclecia oraz dziesięć przykazań Katechizmu:


Porównaj brzmienie dekalogu
z różnych autorytatywnych
źródeł rzymsko-katolickich.
Zobacz słownik drugiego wydania BT określający znaczenie słowa "Imię" oraz określenia "Jahwe Zastępów".
Przeczytaj wstęp do trzeciego
wydania BT z decyzją o zastąpieniu
imienia Boga, tytułami "Pan" i "Bóg".
Zobacz słownik trzeciego wydania BT określający znaczenie słowa "Imię".

Wydanie trzecie poprawione Biblii Tysiąclecia wydawnictwa Pallottinum Poznań - Warszawa 1980, strona 12 (skan)


sj-media.eu.org strona główna