Imię Boga w Biblii Tysiąclecia oraz dziesięć przykazań Katechizmu.


Porównaj brzmienie dekalogu
z różnych autorytatywnych
źródeł rzymsko-katolickich.
Zobacz słownik drugiego wydania BT określający znaczenie słowa "Imię" oraz określenia "Jahwe Zastępów".
Przeczytaj wstęp do trzeciego
wydania BT z decyzją o zastąpieniu
imienia Boga, tytułami "Pan" i "Bóg".
Zobacz słownik trzeciego wydania BT określający znaczenie słowa "Imię".Fragment Księgi Wyjścia z łamów wydania drugiego poprawionego Biblii Tysiąclecia, str. 85.
Wyd. Pallottinum Poznań-Warszawa 1971 (skan)

BT wydanie drugie poprawione 1971

Imię Boga w hebrajskobrzmiącej formie JAHWE
w "Starym Testamencie" drugiego wydania Biblii Tysiąclecia, zgodnie z źródłami występuje 6828 razy. W samym dekalogu Bóg wymienia je 8 razy.
Fragment Księgi Wyjścia z łamów wydania trzeciego poprawionego Biblii Tysiąclecia, str. 86-87.
Wyd. Pallottinum Poznań-Warszawa 1980 (skan)

BT wydanie trzecie poprawione 1980

Imię Boga w hebrajskobrzmiącej formie JAHWE
w "Starym Testamencie" trzeciego wydania Biblii Tysiąclecia, niezgodnie z źródłami występuje tylko kilka razy. (np. Wyjścia 6:2-3, Psalm 83:19)
Dekalog katechizmowy zaczerpnięty
z wydania "L" Modlitewnika wg nowej liturgii s.8 (Kuria Metr. Kraków 1984)

dekalog katechizmowy


modlitewnik katolicki

Kierując się spostrzegawczością, można wychwycić znaczące różnice między przykazaniami biblijnymi,
a katechizmowymi, mimo iż zwykło się uważać je za sobie wierne. Pomijając imię Boże, którego zakaz niestosownego wykorzystywania pozostawiono na miejscu, uwagę zwraca całkowity brak odpowiednika wersetów 4 i 5, oraz rozbicie wersetu 17 aby dopełnić liczby 10 nakazów.

Zobacz ten fragment w wydaniu piątym poprawionym Biblii Tysiąclecia.

W wydaniu piątym poprawionym (aktualnie w sprzedaży) Biblii Tysiąclecia, imię Boga występuje w Psalmie 83:19.

Imię Boga w formie Jehowa występuje jeden raz w przekładzie Biblii Gdańskiej wyd. 1632 w Księdze Wyjścia 6:3.

Imię Boga w formie Jehowa występuje jeden raz w Biblii Warszawskiej, wydaniu z 1968 roku w Księdze II Mojżeszowej (Wyjścia) 6:3.
W późniejszych wydaniach tego przekładu także w tym jednym miejscu w formie Jahwe, np wyd. 1975 rok.

Imię Boga w formie JEHOVAH możesz zobaczyć także w niektórych miejscach Biblii Króla Jakuba (King James Autorised Version), najpopularniejszego angielskiego przekładu, w księgach: Wyjścia (Exodus) 6:3, Psalmie 83:18, Izajasza 12:2 oraz 26:4.


Przykład zastąpienia imienia Boga - Tetragram ( JHWH) tytułem "Pan" w najpopularniejszych polskich przekładach Biblii.

Sprawdź gdzie zgodnie ze żródłami powinno się znaleźć imię Boga w polskich przekładach Biblii.

Więcej na ten temat można przeczytać w rozdziale "Występowanie w Przekładach" hasła JHWH w polskiej Wikipedii.
sj-media.eu.org strona główna