Imię Boga w Biblii Warszawskiej, wydania z 1968 roku.

Imię Boga w formie Jehowa występuje jeden raz w Biblii Warszawskiej, wydaniu z 1968 roku w Księdze II Mojżeszowej (Wyjścia) 6:3.

Biblia warszawska

W późniejszych wydaniach tego przekładu także w tym jednym miejscu w formie Jahwe. Na przykład w wydaniu z 1975 roku.


Przykłady zastąpienia imienia Boga - Tetragram ( JHWH) tytułem "Pan" w najpopularniejszych polskich przekładach Biblii.

sj-media.eu.org powrót