Piekło - wytwór chorego ludzkiego umysłu

Słowo używane w Biblii gdańskiej, przekładzie Wujka i innych starszych tłumaczeniach jako odpowiednik hebrajskiego szeʼòl i greckiego háides.
W Biblii gdańskiej „piekło” jest 20 razy tłumaczeniem wyrazu szeʼòl, a 10 razy słowa háides. Jednakże w tym samym przekładzie szeʼòl oddano
przeszło 40 razy przez „grób” i po jednym razie przez „przepaść”, „głęboki dół” i „ziemia”.


Collier’s Encyclopedia (1986, t. 12, s. 28) tak skomentowano oddawanie go w przekładach biblijnych przez „piekło”: „Ponieważ w czasach starotestamentowych Szeol oznaczał po prostu miejsce pobytu zmarłych, bez podziału na dobrych i złych, słowo ‚piekło’, tak jak się je dziś pojmuje,
nie jest najtrafniejszym tłumaczeniem”.

Co człowiek robi w grobie?


- Księga Kaznodziei Salomona - rozdział 9, werset 5
- Księga Kaznodziei Salomona - rozdział 9, werset 10 (porównaj dokładnie)
- Księga Psalmów - rozdział 146, werset 4
- Księga Rodzaju (1 Mojżeszowa) - rozdział 3, werset 19

Co Bóg myśli o takim poglądzie?


- Księga Proroka Jeremiasza - rodział 7, werset 31
- Księga Proroka Jeremiasza - rozdział 32, werset 35Gdzie był zatem Jezus przez 3 dni od pobożnego mordu nanim popełnionego?
W grobie - był poprostu martwy, bo tylko na podstawie jego martwoty mogło
dojść do Jego zmartwychwstania. A nie do z-"bycia w piekle"-wstania.
Więcej informacji: Biblia.Start24.eu
PiekłoSpaczony umysł ludzki chce przypisać Bogu własne cechy.
- masz jakieś uwagi i sugestie?

sj-media.eu.org - dogmaty katolickie
strona główna